Targa Tasmania 2018 - 200 CarsTarga Tasmania 2018 - 300 CarsTarga Tasmania 2018 - 400 CarsTarga Tasmania 2018 - 500 CarsTarga Tasmania 2018 - 600 CarsTarga Tasmania 2018 - 700 CarsTarga Tasmania 2018 - 800 CarsTarga Tasmania 2018 - 900 CarsTarga Tasmania 2018 - Classic RallyeTarga Tasmania 2018 - Ferrari TourTarga Tasmania 2018 - George TownTarga Tasmania 2018 - Lotus TourTarga Tasmania 2018 - Mini TourTarga Tasmania 2018 - Porsche TourTarga Tasmania 2018 - Rookie CarsTarga Tasmania 2018 - Shannons TourTarga Tasmania 2018 - SilverdomeTarga Tasmania 2018 - Strahan Village TourTarga Tasmania 2018 - Trophy ClassTarga Tasmania 2018 - Wallace Bishop Tour